Kommande disputationer vid IGP

  • Sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-10-20 kl 09:36

    Stenwall, Anton

    Transcriptional and morphological analysis of organ donor pancreata

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk genetik och genomik, patologi, onkologi, vaskulärbiologi, molekylära verktyg samt medicinsk strålningsvetenskap.

Delar av verksamheten är integrerad med kliniker vid Akademiska sjukhuset:
Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Onkologi
Sjukhusfysik


IGP:s nyhetsbrev,
oktober 2018