Doktorandrådet vid IGP

Doktorandrådet består av doktorander som tillhör olika forskningsområden vid IGP. Vårt främsta mål är att representera doktoranderna, samt att ge information och vägvisning i frågor gällande doktorandstudier. Doktorandrådet är representerat på IGP:s styrelsemöten och FUG-möten. Vi har även interna möten en gång i månaden som alla är välkomna att delta i.

Några av våra verksamheter är att informera om doktorandernas rättigheter och skyldigheter, organisera en årlig konferens för doktorander samt ordna sociala aktiviteter för att öka interaktionen med andra verksamma på institutionen.

Doktorandrådet är alltid i behov av nya medlemmar, tveka inte att höra av dig till oss om du vill vara en del av rådet!


Medlemmar i doktorandrådet

Tina Sarén och Jessica Wenthe – delat ordförandeskap
Tuna Sarén – representant i IGP:s lika villkorsgrupp
Julia Höglund – representant i IGP:s styrelse (ordinarie)
Marcus Danielsson – representant i IGP:s styrelse (suppleant)
Sara Lundsten – representant i FUG
Daniel Schmitz – representant i MDR

Datum för doktorandrådsmöten

Alla medlemmar och e-post

Foto Ida HöijerIda Höijer
ida.hoijer@igp.uu.se

 

Foto Sedigheh NaseriSedigheh Naseri
sedigheh.naseri@igp.uu.se>

 

Foto Alessandra VaccaroAlessandra Vaccaro
alessandra.vaccaro@igp.uu.se

 

Foto Tiarne van de WalleTiarne van de Walle
tiarne.vandewalle@igp.uu.se

 

Foto Therese JohanssonTherese Johansson
therese.johansson@igp.uu.se

 

Foto Endrina MujicaEndrina Mujica
endrina.mujica@igp.uu.se

 

Foto Tina SarénTina Sarén
tina.saren@igp.uu.se

 

Foto på Jessica WentheJessica Wenthe
jessica.wenthe@igp.uu.se

 

Foto Julia HöglundJulia Höglund
julia.hoglund@igp.uu.se

 

Foto Marcus DanielssonMarcus Danielsson
marcus.danielsson@igp.uu.se

 

Foto Sara LundstenSara Lundsten
sara.lundsten@igp.uu.se

 

Foto Daniel SchmitzDaniel Schmitz
daniel.schmitz@igp.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-02-08