Grundutbildning vid IGP

Vi ansvarar för kurser inom läkarprogrammet, biomedicinprogrammet, biomedicinsk analytikerprogrammet och fysioterapeutprogrammet. Dessutom ansvarar vi för delar av undervisningen på andra kurser inom läkarprogrammet, utan att ha det direkta kursansvaret.

Studenter på olika utbildningsprogram har möjlighet att göra examens- eller projektarbeten hos oss. Bland annat tar vi emot studenter på läkarprogrammet som gör sina självständiga fördjupningsarbeten under termin 10-11. I Projektkatalogen presenteras projekt som för närvarande är tillgängliga.

Vi ger ett flertal fristående kurser, bland annat om molekylära mekanismer vid cancer, medicinsk genetik, immun-, gen- och cellterapi samt onkologisk vård. Institutionen är också programansvarig för tre masterprogram.

Projektkurser vid IGP ges som 15- eller 30-poängskurser. Observera att avtalat projekt med handledare krävs för att vara behörig till kursen. Vid ansökan ska ifyllt projektplansformulär bifogas. 


Programkurser vid IGP

Läkarprogrammet
Patologi och immunologi, 12 hp, termin 4
Klinisk patologi 0.5 hp, Termin 11
Framtidens cancervård, 7.5 hp, termin 11


Biomedicinsk analytikerprogrammet
Patologi och klinisk genetik 11 hp, termin 3
Immunologi med transfusionsmedicin, 12 hp, termin 4
Fördjupningskurs I, 7 hp, termin 6


Biomedicinprogrammet
Medicinsk genetik 7,5 hp


Fristående kurser

Molekylära mekanismer vid cancer, 7,5 hp

Medicinsk genetik, 7,5 hp

Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer, 15 hp

Grundläggande medicinsk genetik, 4,5 hp (nätkurs)

Immun-, gen- och cellterapi, 7,5 hp (kvällskurs)

Regenerativ medicin, 7,5 hp

Bioimaging och cellanalys, 7,5 hp

Biomarkörer, identifiering och validering, 7,5 hp

Genomisk och epigenomisk medicin, 15 hp  

Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik, 7,5 hp

Grundläggande onkologisk vård, 7,5 hp

Tillämpad onkologisk vård, 7,5 hp

Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp

Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp

God tillverkningssed, 6 hp

Nukliddiagnostik och nuklidterapi, 12 hp

Märkningskemi och substansutveckling, 30 hp

Medicinsk fysik och teknik, 5 hp


Projektkurser

Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi, 30 hp

Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi, 15 hp


Masterprogram

Master i forensisk vetenskap

Master i molekylär medicin

Master i medicinsk nuklidteknik

International Master in Innovative Medicine