Forskarutbildning vid IGP

En forskarutbildning ska avslutas med licentiatexamen eller doktorsexamen. För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, vilket motsvarar cirka två års studier, och för doktorsexamen minst 240 högskolepoäng, det vill säga cirka fyra års studier. I forskarutbildningen ingår dels en teoretisk del, i form av kurser och andra teoretiska moment, dels själva avhandlingsarbetet. Vid IGP innebär avhandlingsarbetet oftast att man arbetar praktiskt i laboratoriet och presenterar sina resultat i vetenskapliga artiklar.
 

Mer information:

Vetenskapsområdets webbsidor om forskarutbildning

Vetenskapsområdets regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Högskoleverket doktorandhandbok

IGP:s forskarutbildning