Kontaktpersoner

Ledning

Prefekt: Karin Forsberg Nilsson, prefekt@igp.uu.se, 471 4158, 070-1679579

Ställföreträdande prefekt: Marie Allen, stfprefekt@igp.uu.se, 471 4803, 078-924444


Institutionsstyrelse

Biträdande prefekter:
Rekryteringsärenden: Bo Stenerlöw, bitrprefekt_rekrytering@igp.uu.se, 070 425 0549
Forskarutbildningsfrågor: Claes Wadelius, bitrprefekt_forskarutbildning@igp.uu.se, 471 4076


Studierektor grundutbildning:
Nils-Erik Heldin, studierektorGU@igp.uu.se, 471 4679
 


Forskarutbildning

Bitr. prefekt: Claes Wadelius, bitrprefekt_forskarutbildning@igp.uu.se, 471 4076

Administratörer:  Maisam Ali, Ulrika Bergström

Forskarutbildningsgruppen (FUG)

Doktorandråd
 


Grundutbildning

Studierektor: Nils-Erik Heldin, studierektorGU@igp.uu.se, 471 4679

Adminstratörer:  Sofia Bodare 471 3830, Amanda Gräns, Kristin Peisker 471 4594, Madeleine Saari Byström 018-471 4472, Louise Wåhlin 471 493, Johanna Söderlund 471 4669


Personalärenden

Camilla Nilsson (administrativ chef), administrativchef-HR@igp.uu.se, 471 5034


Katalogärenden

Sara Mulder, 471 4580
 


Ekonomiadministration

Birgitta Gustafsson (administrativ chef), administrativchef-ekonomi@igp.uu.se, 471 5029, Erik Chvojka, Jenny Djerf 471 4433, Jennie Eklund, Fuzia Hassan, Anette Keltvik, Lena Nathaliason 471 4457, Malin Lidström, Annicha Siklo 471 4871, Ulla Steimer 471 4800, Maryam Svantesson


Avtal

avtal@igp.uu.se
 


Webb

Kerstin Henriksson, 471 4432
 


Gruppen för lika villkor

Lars Feuk (lika villkorsombud), Karin Forsberg Nilsson, Nils-Erik Heldin, Marie Jeansson, Camilla Nilsson, Fredrik Swartling, Anja Mortensen, Marco Cavalli, Loora Laan, Amanda Lindberg (studentrepresentant)
 


Arbetsmiljögrupp

Lars Forsberg (ordförande), Nina Williams, Johanna Herö, Daniel Skogehall (BMC:s intendent), Camilla Nilsson, IngMarie Olsson, Angelica Tegehall, Anne-Marie Ljungberg (Rudbecklabs intendent)

Skyddsombud: Nina Williams 471 4663
 


IT-grupp

Sven Nelander (sammankallande), Christer Rindebratt, Mika Jarny, Jan Dumanski, Johan Oelrich
 


Lokaler

Kontaktperson: Sara Mulder

Lokalgruppens mejladress: igp-lokalgrupp@igp.uu.se

OBS! Behov av lokaler anmäls på webbsidan Anmälan av lokalbehov
 


Rudbecklab; intendentur

Intendent: Annemarie Ljungberg, 471 4813

Rudbeckföreståndare: Peetra Magnusson, 072-3888418

Receptionen: receptionen@rudbeck.uu.se

Dataavdelning, 471 4807, helpdesk@rudbeck.uu.se

Disk- och steriliseringsavdelning: tel. 070-425 0966, 018-471 4862,
e-post: diskavdelning@rudbeck.uu.se

Vaktmästeri: tel. 070-425 0276, 070-425 0810,
e-post: vaktmasteri@rudbeck.uu.se
 

BMC; intendentur

Intendent: Daniel Skogehall, 471 4022

Intendenturen

IT-avdelningen

Godsmottagning

Personal