Klinisk Genomik Uppsala

Bild på pipettering
       Foto: Mikael Wallerstedt

Faciliteten för klinisk genomik inledde sin verksamhet under 2013. Vårt uppdrag är att erbjuda sekvenseringsservice för kliniska tillämpningar, från nya genetiska tester inom rutindiagnostik till translationella forskningsprojekt baserade på så kallad massively parallel sequencing. Med hjälp av de senaste sekvenseringsmetoderna och avancerad bioinformatik utvecklar vi och tillhandahåller kliniska genetiska tester för olika cancerformer och ärftliga sjukdomar.

Till faciliteten Klinisk Genomik Uppsala