Uppsala Genomcenter

Illustration av DNA

Uppsala Genomcenter (UGC) är del av NGI Sweden och SciLifeLab, och erbjuder sekvenseringsservice och expertis för många olika typer av sekvenseringsprojekt. Vi vänder oss främst till forskare i Sverige, men även andra universitet och företag är välkomna att kontakta oss för en projektdiskussion.

Besök Uppsala Genomcenters hemsida