Datacenter

Händer som skriver på dator
               Foto: Mikael Wallerstedt

Datacenter tillhandahåller service avseende IT och datahantering till SciLifeLabs plattformar och externa användare.

De arbetar också för att underlätta kommunikationen mellan plattformarna, deras användare och forskarsamhället, samt med att utveckla databaser och verktyg.

Genom att följa principerna för Open access och sträva efter att göra data FAIR, hjälper datacenter forskare att uppfylla kraven på tillgänglighet och publicering av data som
ställs av bidragsgivare eller vetenskapliga tidskrifter.


Datacenters webbsida