Taija Mäkinen – Reglering av lymfkärlssystemet

Vår forskning syftar till att förstå hur lymfkärlen bildas, både på molekylär nivå och i den levande organismen. Målet är att öka kunskapen om mekanismerna bakom lymfatiska sjukdomar.

Lymfkärlssystemet utgörs av ett nätverk av kärl som är nödvändiga för att upprätthålla kroppens vätskebalans och för försvaret mot infektioner. När lymfkärlen inte fungerar kan vätska ansamlas i vävnaderna. Det leder till så kallat lymfödem, en sjukdom som inte kan botas och som det inte finns någon effektiv behandling mot.

Försämrad funktion hos lymfkärlen påverkar inte bara vätskebalansen utan har också betydelse för sjukdomsförloppet vid fetma och hjärt-kärlsjukdomar. Lymfkärlen kan också medverka i spridningen av tumörceller från ursprungstumören till andra delar av kroppen, vilket försämrar prognosen vid cancer.

Med bättre kunskap om lymfkärlens roll i olika sjukdomar skulle nya behandlingsmetoder kunna utvecklas.

Hur bildas fungerande lymfkärl?

Vi använder molekylära, cellulära och genetiska metoder, kombinerat med mikroskopi på vävnader i realtid, för att förstå mekanismerna för hur fungerande lymfkärl bildas. Vi är särskilt intresserade av några specifika frågeställningar:

  • Hur etableras de så kallade endotelcellerna på lymfkärlväggarnas insida under embryoutvecklingen och efter födseln i olika typer av kärl?
  • Vilka signaler kontrollerar att det bildas funktionella lymfkärl, till exempel avseende håligheten inuti kärlen, rekryteringen av glatta muskelceller till kärlväggarna samt specificeringen till olika sorters kärl?
  • Hur kan kommunikationen mellan endotelceller och glatta muskelceller reglera hur lymfkärlen bildas?

Vi hoppas att våra studier ska leda till nya behandlingsstrategier både för att förbättra tillväxt och funktion av lymfkärl vid lymfödem, och för att motverka lymfkärlstillväxt och medföljande spridning av tumörceller vid cancer.Läs mer om vår forskning på www.makinenlab.com