Anna Dimberg – Hur kan blodkärlen påverka tumörens tillväxt?

Mikroskopibild på cellerBlodkärl i tumörer skiljer sig från normala kärl både till utseende och funktion. Det beror, åtminstone delvis, på att det bildas nya kärl i tumören, vilket sker under en omfattande påverkan av tillväxtfaktorer. Vår forskning är inriktad på att förstå hur blodkärlens funktion påverkas av tillväxtfaktor-stimulering i tumörer, och hur detta i sin tur leder till ökad tillväxt i tumören.

Nybildning av blodkärl och inflammation är nära sammankopplade processer som påverkar utvecklingen av flera olika sjukdomar. Blodkärlens väggar täcks av så kallade endotelceller som har en avgörande betydelse i båda processerna. Endotelcellerna inleder bildandet av nya kärl efter att de mottagit signaler i form av tillväxtfaktorer. De reglerar också i vilken mån inflammatoriska celler kan rekryteras från blodet och komma ut från blodkärlen till den omgivande vävnaden.

Vi studerar proteiner som uttrycks specifikt i endotelceller i tumörblodkärl. Sådana proteiner skulle kunna utgöra nya mål för att behandla cancer. Vi undersöker också hur blodkärlen i tumören kan påverka den omgivande miljön genom att kontrollera rekryteringen av inflammatoriska celler till tumörvävnaden.
 

Läs mer om våra projekt (endast på engelska)