Lene Uhrbom – Kartläggning av biologin hos hjärntumörformen gliom

   Primära gliomceller odlade från
   biopsimaterial från människa.
                 Foto: Uhrbomlabbet

Min forskning är inriktad på att förstå hur genetiska förändringar i hjärntumören gliom påverkar tumörutveckling, sjukdomsförlopp och svar på behandling, beroende på vilken celltyp tumören har uppstått ifrån. Målet är att avslöja tumörspecifika mekanismer som vi kan testa riktade behandlingar mot i våra experimentella modeller.

Gliom är en stor och heterogen grupp tumörer i hjärnan och andra delar av det centrala nervsystemet. Tumörerna delas in i olika grader, I – IV, beroende på hur allvarliga de är. Gliom kan uppkomma i alla åldrar men majoriteten av patienterna är vuxna när de får sin diagnos. Det är bara tumörer av grad I som är godartade, grad II – IV är alla elakartade. Tumörformen glioblastom är av grad IV och är den vanligaste typen av alla primära elakartade hjärntumörer, med dålig prognos och ingen bot. I min grupp studerar vi alla typer av gliom, med ett särskilt fokus på glioblastom.

På senare tid har storskaliga försök gjorts för att kartlägga det genetiska landskapet vid glioblastom. Det har lett till en heltäckande molekylär karaktärisering av mekanismerna bakom uppkomsten av gliom och avslöjat de stora skillnader som finns både i och mellan tumörerna. Man har också börjat klassificera tumörerna i olika undergrupper baserat på deras genetiska profil, vilket bidragit till ökad kunskap om biologin bakom maligna gliom. Men tyvärr har detta ännu inte lett till några större genombrott för behandlingen av sjukdomen.

Ursprungscellens betydelse

Forskare tror att ursprungscellen för uppkomsten av gliom kan vara en nervcell eller en så kallad glial progenitorcell, men det har inte kunnat bevisas än. För att helt förstå biologin vid gliom anser vi att det är avgörande att veta på vilket sätt ursprungscellen påverkar tumörens egenskaper. I min forskargrupp studerar vi detta, med fokus på tumörtillväxt, sjukdomsutveckling och svar på behandling.

I våra försök använder vi i huvudsak gliommodeller i mus och vår ständigt växande biobank med odlade humana gliomceller (HGCC), som baseras på operationsprover från patienter. Genom att integrera in vitro- och in vivo-studier och bioinformatik mellan olika arter har vi nyligen fått fram en lista på möjliga gener som kan vara inblandade i att glioblastomceller med olika ursprung uppvisar olika malignitet och läkemedelsrespons.

Genom fortsatta studier av dessa gener och andra aspekter av glioblastomens ursprungscell hoppas vi kunna avslöja nya mekanismer, signalvägar och målmolekyler som kan föra oss närmare ett botemedel för denna sjukdom.


Gruppens forskning delas in i flera projekt som finns listade på den engelska sidan