Medicinsk strålningsvetenskap

Bild på radioaktiva markörer i en kroppMålet med vår forskning är att utöka möjligheterna att använda strålning för medicinska tillämpningar och grundläggande biologiska studier.

Joniserande strålning har en bred medicinsk användning inom diagnostik och behandling av olika sjukdomar. Visualisering med radioaktiva nuklider (också kallade radionuklider) förbättrar möjligheterna att upptäcka molekylära förändringar i vävnaderna som kan kopplas till sjukdomen och att välja rätt behandling. Bestrålning med en koncentrerad stråldos från en extern strålkälla används för att behandla lokaliserade tumörer medan en riktad leverans av cytotoxiska radionuklider kan vara effektivt för att behandla spridd cancer. Man kan också använda radioaktiva markörer för att studera såväl olika aspekter av normal biologi som sjukdomsrelaterade biokemiska förändringar.

Målet med vår forskning är att öka möjligheterna att använda strålning i medicinska tillämpningar och grundläggande biologiska studier. I forskningsprogrammet ingår grundläggande strålningsbiologi för att förstå hur levande celler svarar på strålning, optimering av metoder för strålbehandling, beräkning av stråldoser samt utveckling av hur diagnostiska och terapeutiska radionuklider kan levereras specifikt till cancerceller.

I flera projekt samarbetar vi med klinikerna för nuklearmedicin, onkologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset samt med många forskare i Sverige och utomlands.
 

Forskargrupper

Senast uppdaterad: 2021-12-29