Irina Alafuzoff – Neuropatologi

Forskningen i denna grupp är inriktad på sjukdomar i människohjärnan och speciellt är inriktningen hjärnans åldersrelaterade degenerativa sjukdomar.

Vi använder oss av en rad metoder för att studera vävnader däribland histologi, immunhistokemi, morfometri och vävnadsmikroarrayer. För att förstå åldersrelaterade sjukdomsprocesser i hjärnan måste analysen utföras på mänsklig hjärnvävnad.

Utöver hjärnundersökningen bör systemsjukdomar och allmänna fysiologiska händelser som påverkar hjärnan tas i beaktande när hjärnförändringarnas natur tolkas. Vår forskningsstrategi kan därmed beskrivas som övergripande, där målet är att alla fysiologiska/medicinska företeelser inkorporeras.


Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska)