Helena Åkerud – Reproduktionsmedicin

Proteiner i humant embryo
     Proteiner detekterade i ett
     humant embryo
     Foto: Helena Kaihola

Vår forskning fokuserar på orsakerna till infertilitet, med målet att kunna hjälpa fler ofrivilligt barnlösa att kunna få barn.

Forskargruppens verksamhet är inriktad mot reproduktionsmedicin, det vill säga diagnos och behandling av infertilitet. Vi studerar molekylära mekanismer som reglerar hur det befruktade ägget utvecklas till ett embryo, hur embryot fäster i livmodern och hur moderkakan utvecklas. Det är alla biologiska processer som har betydelse för infertilitet, upprepade missfall och graviditetskomplikationer som tillväxthämning och havandeskapsförgiftning (preeklampsi).

Vi samarbetar både nationellt och internationellt med kvinnokliniker där embryon och vävnad från patienter med intressanta diagnoser inkluderas och sparas i biobanker. Med våra molekylärbiologiska analyser vill vi öka kunskapen om orsakerna till infertilitet och vi hoppas att i förlängning kunna hitta nya diagnostiska markörer och behandlingar vid assisterad befruktning.