Åsa Johansson – Genetiken och epigenetikens roll för människors hälsa

Pipett och provrörsställMin forskning handlar om hur arvsmassan påverkar vår hälsa samt hur miljöfaktorer förändrar arvsmassan och ger långvariga hälsoeffekter.

De senaste åren har forskare genom att sekvensera människans arvsmassa identifierat hundratals genetiska varianter som påverkar risken för våra vanliga sjukdomar. Trots denna framgång har man bara hittat en liten del av det genetiska bidraget till dessa sjukdomar och de flesta av de genetiska faktorerna är fortfarande okända. Det kan delvis förklaras av att sällsynta genetiska varianter som bara finns hos vissa populationer inte har studerats.

Miljön och epigenetiska faktorer kan bidra till sjukdomar

En annan orsak kan vara så kallade epigenetiska faktorer, där byggstenarna i arvsmassan genomgått en kemisk förändring. Sådana förändringar upptäcks inte vid vanlig sekvensering av arvsmassan. Ett antal miljöfaktorer, såsom infektioner, strålning, toxiner, rökning och näringsstatus, kan påverka epigenetiken och införa permanenta förändringar i regleringen av våra gener. Det kan i sin tur leda till ökad risk för olika sjukdomar.

I min forskning studerar jag om sällsynta och populationsspecifika genetiska varianter bidrar till våra folksjukdomar. Jag undersöker också hur epigenetiken påverkar vår hälsa samt studerar hur miljöfaktorer påverkar den epigenetiska regleringen av våra gener.

Läs mer om min forskning (på engelska)