Medicinsk genetik och genomik

Våra forskningsprojekt handlar dels om grundläggande mekanismer inom genetik, epigenetik och genomik, dels om tillämpade frågeställningar som rör klinisk genetik, genetisk epidemiologi, cancergenetik och rättsgenetik.

Provrör på is
Foto: Martin Cejie

Vi använder metoder som kan identifiera skillnader både i enskilda gener och i hela arvsmassan. Målet är att förstå hur arvsmassan fungerar och hitta orsaker till metabola sjukdomar, cancer, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och medfödda missbildningar.

Genom att studera den genetiska variationen hos människa kan vi öka kunskapen om människans evolution. Vi utvecklar också nya metoder för forensiska DNA-analyser, som kan användas för att analysera komplicerade prov från brottsplatser.
 

Forskargrupper

Senast uppdaterad: 2021-12-29