Peter Nygren – Individanpassad, effektivare cancerbehandling

    Foto: Mikael Wallerstedt

Gruppens målsättning är att förbättra behandlingen av cancer, dels genom att ta fram information som kan bidra till att välja rätt läkemedel för olika patienter, dels genom att identifiera nya substanser med en bättre effekt på tumörformer där bra behandling saknas.

Cytostatikabehandling av cancer började användas under 1940-talet och idag finns flera läkemedel tillgängliga. Men läkarens val av läkemedel tar oftast inte hänsyn till den variation som finns mellan enskilda patienter vad gäller läkemedlets effekt eller hur patienten tolererar och bryter
ner medicinen. Det betyder att många patienter får en
behandling som inte är optimal och ofta bara ger biverkningar.

På senare tid har nya mediciner tagits fram men det har visat sig att de bara har effekt hos en liten andel patienter. Om man tittar på en hel grupp cancerpatienter är nyttan av dessa behandlingar blygsam.

Vår forskning har två huvudsakliga mål. Vi vill dels ta fram effektiva och tillförlitliga test som läkaren kan använda för att välja den mest optimala behandlingen för en enskild patient och samtidigt undvika mediciner som inte är aktiva eller bara ger biverkningar.

Vårt andra mål är att hitta nya substanser som har bättre effekt på olika tumörtyper. Sådana ämnen skulle kunna utvecklas till läkemedel som fungerar på fler patienter och för cancerformer där det idag saknas effektiv behandling.


Läs mer om vår forskning (endast på engelska)