Forskning vid IGP

Vid IGP bedrivs både grundforskning, translationell och klinisk forskning och det finns ett nära samarbete mellan prekliniska och kliniska forskare.

Vår forskning

Forskningen vid institutionen syftar till att öka kunskapen om biologin bakom utveckling och sjukdom samt att förbättra diagnostik och sjukdomsbehandling. Det övergripande målet är translationell medicin, det vill säga att länka samman grundforskning med kliniska tillämpningar, inom sjukdomsområden som cancer, autoimmunitet, degenerativa och genetiska sjukdomar.

Institutionens forskargrupper är indelade i nio forskningsprogram som du hitta via menyn till vänster.

Läs mer om vår forskning.
Forskningen beskrivs också i institutionens informationsbroschyr.