Diabetesforskare vid IGP uppmärksammade

2021-04-16

I samband med Nationella Digitala Diabetesmötet den 15 april har Svensk förening för diabetologi tilldelat Peter Seiron utmärkelsen Årets prekliniska avhandling och Olle Korsgren utmärkelsen Årets diabetolog.

Peter Seiron disputerade vid IGP i november 2020 med avhandlingen Studies of the Pancreas: Implications for Type 1 Diabetes Aetiology. Den tilldelade utmärkelsen motiveras med att ”avhandlingen har hög grad av originalitet och introducerar en kompletterande hypotes för genesen till typ 1 diabetes sjukdomen samt nya patologiska metoder för differentiering av typ 1 och typ 2 diabetes. Resultaten från avhandlingen har bäring både för barn och vuxna med typ 1 diabetes och för korrekt patologisk definition av typ 1 och typ 2 diabetes”.

I motiveringen till Olle Korsgrens utmärkelse anges bland annat: ”Olle Korsgren har ett starkt fokus på att utveckla transplantationer av ö-celler inom diabetes men är i övrigt bland annat involverad i studier som handlar om att bevara insulinproduktionen hos nyinsjuknade vuxna med typ 1-diabetes och ett läkemedel som han studerar kan där vara nära marknaden. Ett av hans allra mest spännande forskningsområden är också varför typ 1 diabetes uppkommer där hans idéer väcker mycket intresse.”

Mer information:
Svensk förening för diabetologi
Olle Korsgrens forskning