Barncancerfonden finansierar IGP-forskares tjänster

2021-03-31

Barncancerfonden har beviljat medel till en fyraårig forskarassistenttjänst för Xiaonan Zhang, en tvåårig postdoktorstjänst för Preeti Jha samt kliniska forskarmånader för Ulla Martinsson.

Xiaonan Zhang är forskare i Tobias Sjöbloms forskargrupp och hon har beviljats en fyraårig tjänst för att kartlägga cellgiftsresistenta barncancercellers akilleshäl.

Preeti Jha arbetar i Marika Nestors grupp vid IGP och i forskargruppen preparativ läkemedelskemi vid institutionen för läkemedelskemi. Hon har fått finansiering av en postdoktorstjänst för att ta fram förbättrad behandling av neuroblastom med hjälp av målsökande små molekyler.

Ulla Martinsson är överläkare i Gunilla Enblads grupp och Barncancerfonden har tilldelat henne medel för att studera akuta och sena biverkningar efter strålbehandling före 18 års ålder.

Mer information:
Barncancerfonden
Forskningen i Tobias Sjöbloms grupp
Forskningen i Marika Nestors grupp
Forskningen i Gunilla Enblads grupp