Cancerfonden-tjänster till IGP-forskare

2021-03-29

Anders Mutvei tilldelas en Junior Investigator Award, Jim Ögren beviljas en postdoktorstjänst och Anja Mortensen, Diana Spiegelberg och Carina Strell beviljas varsitt fellowship inom strålbehandlingsforskning.

Cancerfonden har beslutat att finansiera 27 nya tjänster till forskare i olika delar av karriären. Junior Investigator Award är ett sexårigt bidrag som tilldelas forskare som disputerat för mindre än sju år sedan. Anders Mutevi är en av fyra forskare som tilldelas ett sådant bidrag.

I årets bidrag från Cancerfonden ingår en specialsatsning på strålterapi och av de fem forskare som beviljats bidrag i satsningen finns alltså tre vid IGP.

Mer information:
Nyhetsnotis Cancerfonden
Anders Mutveis forskning i Theresa Vincents grupp
Jim Ögrens forskning i Tobias Sjöbloms grupp
Anja Mortensens och Diana Spiegelbergs forskning i Marika Nestors grupp
Carina Strells forskning i Patrick Mickes grupp