Tre IGP-forskare får forskningsbidrag från Hjärt-Lungfonden

2021-02-01

Åsa Johansson, Marcel den Hoed och Bo Nilsson har beviljats forskningsmedel från Hjärt-Lungfonden.

Åsa Johansson får 2,7 miljoner kronor under tre år för forskning om den dolda ärftligheten bakom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och astma. Marcel den Hoed har beviljats 1,2 miljoner kronor under tre år för att identifiera och karaktärisera nya läkemedelssubstanser för att förebygga och behandla kranskärlssjukdom. Bo Nilsson har tilldelats ett ettårigt bidrag på 500 000 kronor för att studera det medfödda immunsvaret vid covid-19.

Hjärt-Lungfonden har i år delat ut 298 miljoner kronor till svensk forskning till bland annat projektanslag och forskartjänster. Fjorton bidrag på sammanlagt dryg 23 miljoner kronor har tilldelats Uppsalaforskare.

Mer information:
Hjärt-Lungfonden
Åsa Johanssons forskning
Marcel den Hoeds forskning
Bo Nilssons forskning