Barncancerfonden stöder rekordmånga IGP-forskare

2020-12-21

Tretton IGP-forskare har beviljats forskningsbidrag från Barncancerfonden. Bidragen är på mellan 500 000 och 3,9 miljoner kronor under ett till tre år.

Forskarna som tilldelas medel i årets utlysning av projektbidrag från Barncancerfonden är Michael Andäng, Emma Eriksson, Magnus Essand, Karin Forsberg Nilsson, Linda Holmfeldt, Helena Jernberg Wiklund, Sven Nelander, Marika Nestor, Tobias Sjöblom, Bo Stenerlöw, Fredrik Swartling, Theresa Vincent och Xiaonan Zhang.

Flera av de nya bidragen ska användas till forskning om hjärntumörer hos barn, t.ex. att med hjälp av målsökande läkemedel förbättra molekylär strålterapi av neuroblastom eller identifiering av en vilande cell-specifik akilleshäl i pediatrisk neuroblastom. Andra projekt handlar om effekter av samexponering för strålning och narkosmedel, immunaktiverade tumördödande virus för behandling av mjukdelssarkom eller epigenetiska gensignaturer vid akut lymfatisk leukemi. Det största bidraget tilldelas Magnus Essand för att utveckla CAR T-celler för behandling av hjärntumörer.

Mer information:
Beslut Barncancerfonden
Magnus Essands projekt som stöds av Barncancerfonden