Pris för bästa poster till Birgitta Johansson

2019-09-30

Under konferensen ESMO Congress 2019, som för tillfället pågår i Barcelona, har Birgitta Johansson tilldelats pris för bästa poster in kategorin Psycho-Oncology.

I konferensen deltar kliniker, forskare, patientadvokater, journalister och representanter för läkemedelsindustrin för att ta del av senaste nytt inom onkologin och överföra forskningsresultat till nytta för cancervården.

I den belönade postern presenterade Birgitta Johansson resultaten från en studie kring ett internetbaserat program för stegvis vård för personer med cancer och samtidiga oros- och depressionssymptom.

Mer information:
Birgitta Johanssons forskning