Forskningspris till Fredrik Pontén

2019-06-12

Fredrik Pontén har tilldelats Region Uppsalas forskningspris 2018.

Fredrik Pontén får priset för sin forskning om kartläggning av genuttryck på både protein- och mRNA-nivå.

Regionstyrelsen delar sedan 2009 ut ett forskningspris för patientnära forskning. Förutom Fredrik Pontén tilldelas ytterligare tre forskare priset som är på 10 000 kronor.
 

Mer information:
Region Uppsala
Fredrik Ponténs forskning