Forskningsstipendium till Maria Ulvmar

2019-05-29

Vid Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid tilldelades Maria Ulvmar och hennes forskargrupp ett stipendium från Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse.

Vid årshögtiden utdelades åtta forskarstipendier ur Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse. Maria Ulvmar tilldelades ett stipendium på 20 000 euro.

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse delar årligen ut stipendier åt yngre finländska och svenska forskare. Stipendieförslaget görs i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige.
 

Mer information:
Nyhetsnotis Finska Vetenskaps-Societeten
Maria Ulvmars forskning