Gentest bättre än blodprov för hjärt-kärlsjukdomar

2021-08-31

Att bestämma en persons blodgrupp utifrån genetiska tester istället för enbart klassiskt blodprov kan ge en bättre bild av risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Om en patient har två genetiska anlag för A, B eller AB är risken dubbelt så hög att drabbas, jämfört med om ena anlaget är 0. Det visar en ny studie från IGP, gjord på data från UK Biobank.

På senare tid har det visat sig att blodgruppen spelar roll för hur man hur man drabbas av t.ex. hjärt-kärlsjukdomar och cancer. I den nya studien visar Åsa Johanssons forskargrupp att de genetiska anlagen för blodgrupperna, som en individ får från vardera föräldern, också påverkar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Genom att undersöka genetiken bakom patienters blodgrupp skulle man lättare kunna hitta patienter med störst risk att drabbas av dessa sjukdomar.

Läs mer:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
Artikel i American Journal of Hematology
Åsa Johanssons forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26