En celltypskarta över mänskliga vävnader

2021-08-19

I HPA-projektet, som delvis bedrivs vid IGP, har forskare skapat en karta som visar vilka av människokroppens alla proteiner som finns i olika celltyper och vävnader. Denna så kallade Single Cell Type-karta har nu gjorts öppet tillgänglig och presenteras i en artikel i tidskriften Science Advances. Tanken är att den ska fungera som en grund för forskning om människans biologi och sjukdomar.

Läs mer i en forskningsnyhet från Uppsala universitet

Mer information:
Artikeln i Science Advances
HPA-projektet vid IGP

Senast uppdaterad: 2022-01-26