Betablockerare kan återställa missbildade blodkärl i hjärnan

2021-02-23

Läkemedlet propranolol som har god effekt vid hemangiom, eller smultronmärken, hos barn kan även fungera som behandling mot de blodkärlsmissbildningar som uppstår i bland annat hjärnan vid sjukdomen kavernöst angiom. Det har forskare vid IGP kunnat visa i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Stroke.

– Det har tidigare inte funnits någon läkemedelsbehandling för de här patienterna så våra resultat kan få stor betydelse för dem, säger Peetra Magnusson som har lett studien.

Vid kavernöst angiom, eller cerebral cavernous malformations (CCM) som är sjukdomens engelska namn, uppstår missbildade blodkärl i bland annat hjärnan. Orsaken är genetiska förändringar som kan vara ärftliga eller uppkomma spontant. I dagsläget är den enda möjliga behandlingen att de missbildade kärlen opereras bort. Men kirurgiska ingrepp i hjärnan är mycket riskfyllda och eftersom missbildade blodkärl uppkommer på nytt vid den ärftliga formen av sjukdomen finns ett stort behov av att istället kunna behandla sjukdomen med läkemedel.

Propranolol är en så kallad betablockerare och används vid bland annat hjärt- och kärlsjukdomar som högt blodtryck. Men läkemedlet fungerar också som behandling vid hemangiom, även kallat smultonmärken, som är vanlig blodkärlsmissbildning hos barn. Vissa indikationer finns på att preparatet skulle kunna vara verksamt även vid kavernöst angiom.

I den nya studien, som är ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och IFOM - The FIRC Institute of Molecular Oncology och Mario Negri Institute of Pharmacological Research i Italien, har forskarna undersökt hur propranolol påverkar uppkomsten av missbildade blodkärl vid just kavernöst angiom.

– Vi undersökte möss som har kärlmissbildningar i hjärnan, så kallat kavernom som motsvarar den ärftliga formen av sjukdomen hos människa. Mössen fick propranolol i sitt dricksvatten och vi kunde se att kärlmissbildningarna blev färre och mindre. Kärlens funktion förbättrades också med bland annat mindre läckage och förbättrade kontakter mellan celler i kärlen, säger Peetra Magnusson.

Propranololdosen djuren fick motsvarade den som används vid behandling av sjukdomar hos människa. Med hjälp av elektronmikroskop kunde forskarna sedan i detalj studera vilka effekter läkemedlet hade på kärlmissbildningarna. Resultaten visar att propranolol kan användas för att minska och stabilisera kärlmissbildningar och att det kan vara ett möjligt läkemedel för behandling av CCM.

– Det som gör studien extra intressant är att det just nu pågår en klinisk studie i Italien där CCM-patienter behandlas med propranolol i två år. Under denna tid följs de med magnetkameraundersökningar av kärlen för att se hur missbildningarna utvecklas, säger Elisabetta Dejana, som arbetat med den nya studien och är delaktig i den pågående kliniska studien i Italien.

Mikroskopbilder på effekten av behandling med propranolol i mushjärmor
Behandling med propranolol minskar antalet och storleken på kavernom. Bild A visar ett snitt av hjärna från obehandlad mus och bild B visar hjärna från en mus som har behandlats med propranolol. Kärlmissbildningarna, kavernom visas i grönt. Foto: Joppe Oldenburg

Mer information:
Artikel i Stroke
Elisabetta Dejanas forskning