Medfött immunsystem förvärrar läget vid svår covid-19

2021-02-23

Hos patienter med svår covid-19 överreagerar det medfödda immunsystemet vilket kan ligga bakom proppbildning och försämrad syresättning hos patienterna. Det visas i en studie från IGP som publicerats i tidskriften Frontiers in Immunology.

Blodet innehåller ett stort antal proteiner som utgör kroppens första barriär för att både känna igen och förstöra mikroorganismer, inklusive SARS-CoV-2 som viruset som orsakar covid-19 heter. Dessa proteiner ingår i det medfödda immunsystemet (INIS) som består av vissa av blodets vita blodkroppar, blodplättar och det så kallade kaskadsystemen.

Bara 5 procent av nuvarande djurarter har ett immunsystem med T-celler och B-celler medan resten förlitar sig enbart på det naturliga immunsystemet vilket till stor del består av INIS. INIS har en medfödd förmåga att känna igen och eliminera främmande ämnen och partiklar såsom mikroorganismer och skadade celler vilket gör att INIS fungerar som ett ”skräphanterings-system”.

In den aktuella studien har forskarna under 2020 studerat 66 patienter med svår covid-19 som vårdats på intensivvvårdsavdelning och funnit en uttalad aktivering av INIS.

– Det är sannolikt vävnadsskadan med döda celler i lungorna som initierar denna aktivering. Den kan potentiellt leda till proppbildning och dålig syresättning på grund av ökat läckage i blodkärlen, säger Bo Nilsson vid IGP som har lett studien.

Då graden av aktivering är prognostiskt kopplat till överlevnad och lungfunktion så stöder de nya fynden tanken att INIS är en av drivkrafterna vid svår covid-19. En förklaring till att INIS beter sig på det här sättet hos vissa patienter med covid-19 kan vara att cellskadan är så kraftig så att INIS överreagerar och snarare stjälper än hjälper att rena vävnaden.

Om INIS spelar den roll som forskarna misstänker skulle det också kunna vara så att redan godkända läkemedel som används för behandling av sjukdomen hereditärt angioödem kan användas för att behandla svår covid-19.

Studien har gjorts tillsammans med forskare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, Lunds universitet och universitetssjukhuset i Ulm, Tyskland.

Mer information:
Artikel i Frontiers in Immunology
Bo Nilssons forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26