Master i medicinsk nuklidteknik

I masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik ingår kurser om allt från effekter av joniserande strålning till medicinsk användning av nuklider. Utbildningen ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om kemiska, biologiska och medicinska aspekter på användning av radioaktiva nuklider. Fokus ligger på aktuell forskning som avser att identifiera nya måltavlor för radionuklidbaserad detektion och terapi av tumörer.

Utbildningen syftar till att förbereda för självständig yrkesutövning inom olika samhällssektorer med forsknings-, utvecklings-, utrednings-, produktions-, kontroll-, lednings- eller informationsverksamhet med anknytning till det medicinska och biomedicinska området.

Några av programmets kurser kan också läsas som fristående kurs. Mer information finns på sidan om fristående kurser.


Programmets innehåll:

År 1
Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp
Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp
Detektorteknik och dosimetri, 12 hp
God tillverkningssed GMP, 6 hp
Nukliddiagnostik och nuklidterapi, 12 hp
Projektarbete, 15 hp


År 2
Märkningskemi och substansutveckling, 30 hp
Examensarbete, 30 hp