Master i molekylär medicin

Masterprogrammet i molekylär medicin fokuserar på molekylära mekanismer bakom olika sjukdomar, användningen av nya tekniker inom genomik, epigenomik och proteomik, samt utvecklingen av nya diagnos- och behandlingsstrategier. Kopplingen till pågående medicinsk forskning och metodutveckling är mycket stark och studenterna kommer att samverka med forskare och kliniker vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Utbildningen ges på engelska.

Alla programmets kurser kan också läsas som fristående kurs. Mer information finns på sidan med fristående kurser. Behöriga att söka är studenter i biologi, molekylärbiologi, och medicinsk vetenskap med bakgrund inom biokemi, kemi, cell-och molekylärbiologi.


Programmets innehåll:

År 1
Första terminen
Medicinsk genetik och cancer; molekylära mekanismer, 15 hp (3MG022)
Molekylärmedicinsk teknik, 15 hp (3MG012)

Andra terminen
Genomisk och epigenomisk medicin, 15 hp (3MG025)
Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik, 7,5 hp (3MG026)
Biomarkörer; identifiering och validering, 7,5 hp (3MG028)


År 2
Första terminen
Bioimaging och cellanalys, 7,5 hp (3MG036)
Regenerativ medicin, 7,5 hp (3MG035)
Valbar period

Andra terminen
Examensarbete i molekylär medicin 30hpÖversiktligt upplägg för masterprogrammet i molekylär medicin