Kontaktinformation för grundutbildningen vid IGP

Studierektor:

Nils-Erik Heldin, telefon 018-471-4679, studierektorGU@igp.uu.se.

Nils-Erik Heldin är också kontaktperson vid IGP för studenter med barn och studenter med funktionshinder.


Kursadministratörer:

Suzanne Ahlstav Hernandez, 018-471 4809, suzanne.ahlstav@igp.uu.se

Sofia Bodare, 018-471 3830, sofia.bodare@igp.uu.se

Kristin Peisker, kristin.peisker@igp.uu.se

Gunilla Tibbling, 018-471 4669, gunilla.tibbling@igp.uu.se


Vi lägger in kursinformation för IGP:s registrerade studenter i

Studentportalen

PingPong

 

 

Foto: studenter under föreläsning


Projektkatalogen
Här presenteras tillgängliga studentprojekt vid institutionen.


 

Projektplansformulär