Forskarutbildningsgruppen vid IGP

Enligt vetenskapsområdets riktlinjer för forskarutbildning ska det finnas en forskarutbildningsgrupp vid alla institutioner. I forskarutbildningsgruppen (FUG) vid IGP ingår Lene Uhrbom, Jan Dumanski, Peter Nygren and Claes Wadelius som lärarrepresentanter, Sara Lundsten, doktorandrepresentant, samt Heléne Norlin och Christina Magnusson från administrationen.

Gruppen har i uppdrag utvärdera anmälningar om att utlysa doktorandtjänster, ansökningar om att antas som doktorand vid IGP samt anmälningar om licentiatseminarier och disputationer.

FUG sammanträder varje månad och dokument och elektroniska formulär måste skickas in en vecka innan dessa sammanträdesdatum.