Doktoranders undervisning vid IGP

Att undervisa studenter på grundutbildningar är lärorikt och meriterande. Institutionen ger kurser på läkarprogrammet, biomedicinarprogrammet, sjukgymnastprogrammet och programmet för biomedicinska analytiker. Vi medverkar också i naturvetar- och civilingenjörsprogrammen samt på fristående kurser. Doktoranderna vid IGP undervisar bland annat på kurser i patologi, medicinsk genetik och immunologi.


Kurser som ges av IGP