Kontaktinformation för forskarutbildningen vid IGP


För ytterligare information kontakta forskarutbildning@igp.uu.se eller Claes Wadelius, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen vid IGP, bitrprefekt_forskarutbildning@igp.uu.se.