Kurs- och teoridel inom forskarutbildningen vid IGP


Vid medicinska fakulteten ska kurs- och teoridelen av inom forskarutbildningen omfatta 30 högskolepoäng för doktorsexamen. För licentiatexamen omfattar kurs- och teoridelen 15 högskolepoäng.


Kursdelen består av 15 högskolepoäng, varav 8,5-11,5 högskolepoäng utgörs av obligatoriska kurser. Dessutom ges vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci flera valbara forskarutbildningskurser. Man kan också läsa kurser som ges av andra fakulteter eller lärosäten. I teoridelen kan du räkna in litteraturkurser, kongresser, seminarieserier, med mera.


Kurskraven för forskarutbildning vid medicinska fakulteten