För internationella gäster


På universitetets webbsida International Faculty and Staff Services finns information för internationella anställda och stipendiater.

Informationen ska underlätta för de utländska gästerna att planera sin vistelse och snabbt finna sig tillrätta i Sverige och vid Uppsala universitet. Här finns även ett program med aktiviteter som erbjuds målgruppen.