Institutionsledning vid IGP


Prefekt: Karin Forsberg Nilsson
Administratör till prefekten: Christina Magnusson

Stf prefekt: Ulf Landegren

Biträdande prefekter:
Bo Stenerlöw, med ansvar för rekryteringsfrågor
Claes Wadelius, med ansvar för forskarutbildningsfrågor

Studierektor:
Nils-Erik Heldin, med ansvar för grundutbildningen

Adminstrativ chef, ekonomi: Birgitta Gustafsson

Adminstrativ chef, HR: Camilla Nilsson

Institutionsstyrelsen vid IGP

Ordinarie ledamöter

Prefekt:                                      Karin Forsberg Nilsson
Lärare, forskare:                          Niklas Dahl
                                                  Åsa Johansson
                                                  Masood Kamali-Moghaddam
                                                  Tobias Sjöblom
Teknisk/administrativ personal:     Elin Ekberg
Forskarstuderande:                      Svea Stratmann
Grundutbildningsrepresentanter:   Amanda Westergren Jakobsson
                                                  Wanwisa Singthongthat                      

Suppleanter

Lärare, forskare:                          Gunilla Enblad
                                                  Ulf Landegren
                                                  Sven Nelander
                                                  Lene Uhrbom
Teknisk/administrativ personal:     Per-Henrik Edqvist
Forskarstuderande:                      Loora Laan
Grundutbildningsrepresentant:      Vakant

Adjungerade

Stf. prefekt:                                         Ulf Landegren
Bitr. prefekt forskarutbildningsfrågor:     Claes Wadelius
Bitr. prefekt rekryteringsfrågor:             Bo Stenerlöw
Studierektor för grundutbildningen:       Nils-Erik Heldin
Representanter för
Akadmiska sjukhusets FoUU-råd:           Bo Nilsson, Gunilla Enblad
Anvarig för gemensam utrustning:         Linda Holmfeldt
Administrativ chef, ekonomi:                 Birgitta Gustafsson
Administrativ chef, HR:                         Camilla Nilsson
Sekreterare:                                        Kerstin Henriksson