Möten – IGP:s doktorandråd

Doktorandrådsmöten vårterminen 2019

(Tiden är kl 13.00 till 14.00 vid samtliga tillfällen)
 

29 januari, BMC E10:3309

26 februari, Rudbecklab Charles Darwin

26 mars, BMC E10:3309

23 april, Rudbecklab Charles Darwin

21 maj, BMC E10:4308

11 juni, Rudbecklab Charles Darwin