Doktorandrådet vid IGP

Doktorandrådet består av doktorander som tillhör olika forskningsområden vid IGP. Vårt främsta mål är att representera doktoranderna, samt att ge information och vägvisning i frågor gällande doktorandstudier. Doktorandrådet är representerat på IGP:s styrelsemöten och FUG-möten. Vi har även interna möten en gång i månaden som alla är välkomna att delta i.

Några av våra verksamheter är att informera om doktorandernas rättigheter och skyldigheter, organisera en årlig konferens för doktorander samt ordna sociala aktiviteter för att öka interaktionen med andra verksamma på institutionen.

Doktorandrådet är alltid i behov av nya medlemmar, tveka inte att höra av dig till oss om du vill vara en del av rådet!


Medlemmar i doktorandrådet

Leonor Gouveia – Ordförande
Verónica Rendo – Representant på IGPs styrelsemöten
Anja Mortensen – Representant på FUG möten
Svea Stratmann – Ekonomiansvarig
Dijana Djureinovic
Sanna Gudmundsson
Linnéa La Fleur
Loora Laan
Emma Young

 

        Doktorandrådet vid IGP