IGP:s administration

Ekonomi

Birgitta Gustafsson, administrativ chef
Ekonomisk samordning, övergripande ekonomifrågor

Martin Andersson, ekonomiadm.
Ekonomi för forskargrupperna P Westermark, Micke, Botling, Alafuzoff, Amini, HPA, Pontén, Ahnesjö, Nestor, Stenerlöw, Tolmachev, Enblad, Nygren, Glimelius, B Johansson, Ullenhag, Holmfeldt, Jernberg Wiklund, Lindman, Lindskog

Anna Backeryd Lindström, ekonom
Ekonomi för forskargrupperna Korsgren, B Nilsson, Magnusson, Rönnelid, Essand, Loskog, Berglund, Ulvmar, Landegren, Kamali-Moghaddam, Gallant, Nelander

Jenny Djerf, ekonom
Ekonomi för forskargrupperna Allen, Bondeson, Dahl, den Hoed, Dumanski, Feuk, Forsberg, Gyllensten, Å Johansson, Pettersson, Wadelius, Åkerud, Åslund, Forsberg Nilsson, Swartling, Uhrbom, B Westermark, Andäng, Vincent

Ulf Dohlmar, ekonom
Ekonomistöd samt ekonomi för forskargrupperna Sjöblom, Rosenquist Brandell, Hellström

Katarina Israelsson, ekonomiadm.
Ekonomi för forskargrupperna Betsholtz, Dejana, Mäkinen, Claesson-Welsh, Dimberg, Jeansson, Bentley, Koltowska

Ulla Steimer, ekonomiadm.
Resepolicy, stipendier vid IGP, anläggningsregistret, inventering, ekonomi för SciLife-faciliteter.
 

Personal

Camilla Nilsson, administrativ chef
Personaladministration; tjänsteutlysningar, ledigheter, försäkringar

Elin Ekberg, administratör
Utlägg, friskvård, uppehållstillstånd

Christina Magnusson, administratör
Doktorander och forskarutbildningsadministration

Helene Norlin, admininstratör
Doktorander och forskarutbildningsadministration

Sara Mulder, administratör
Registreringsformulär, seminarieverksamhet, diarieföring, arkivering, konferenser och möten, uthyrning av gästrum, expressförsändelser, telefoni, lokaler.
 

Grundutbildning

Nils-Erik Heldin, utbildn.ledare
Övergripande ansvar för institutionens grundutbildning.

Suzanne Ahlstav Hernandez, kursadm.
Administration av masterprogrammen; registrering och resultatrapportering av studenter i Uppdok, Studentportalen, lokalbokning.

Sofia Bodare, kurssamordnare
Kurssamordning av institutionens grundutbildningskurser, kursutveckling och uppföljning av kursutvärderingar, marknadsföring, arbete med antagning till masterprogrammen.

Kristin Peisker, kurssamordnare
Kurssamordning av institutionens grundutbildningskurser.

Gunilla Tibbling, kursadm.
Grundutbildningsadministration; student- och kursinformation i Studentportalen; registrering av studenter, resultat och betyg i Uppdok, studieuppföljning. Inläggning av kursplaner och kurstillfällen i SELMA, kurskatalogen och kursvärderingar i KURT.
 

Samordning och kommunikation

Kerstin Henriksson, projektkoord.
Intern och extern kommunikation, webb, hjälp vid bidragsansökningar.