IGP:s administration

Ekonomi

Birgitta Gustafsson, administrativ chef
Ekonomisk samordning, övergripande ekonomifrågor

Martin Andersson, ekonomiadministratör
Ekonomi för forskargrupperna P Westermark, Micke, Botling, Alafuzoff, Amini, HPA, Pontén, Ahnesjö, Nestor, Stenerlöw, Tolmachev, Baliakas/Rosenquist, Enblad, Nygren, Glimelius, B Johansson, Sjöblom, Ullenhag, Hellström, Holmfeldt, Jernberg Wiklund, Lindman, Lindskog

Anna Backeryd Lindström, ekonom
Ekonomi för forskargrupperna Korsgren, B Nilsson, Berglund, Rönnelid, Essand, Loskog, Ulvmar, Landegren, Kamali-Moghaddam, Gallant

Erik Chvojka, ekonom
Ekonomi för plattformar/faciliteter samt för forskargrupperna Nelander, Forsberg Nilsson, Swartling, Uhrbom, B Westermark, Andäng, Vincent

Jenny Djerf, ekonom
Ekonomi för forskargrupperna Allen, Bondeson, Dahl, den Hoed, Dumanski, Feuk, Forsberg, Gyllensten, Å Johansson, Pettersson, Wadelius, Åkerud, Åslund

Katarina Israelsson, ekonomiadministratör
Ekonomi för forskargrupperna Betsholtz, Dejana, Mäkinen, Claesson-Welsh, Dimberg, Jeansson, Bentley, Koltowska

Anette Keltvik, ekonomisamordnare
Ekonomi för BiS

Annicha Siklo, administratör
Hantering av avtal, leverantörsfakturor

Ulla Steimer, ekonomiadministratör
Resepolicy, stipendier vid IGP, anläggningsregistret, inventering, leverantörsfakturor
 

Personal

Camilla Nilsson, administrativ chef
Personaladministration; tjänsteutlysningar, ledigheter, försäkringar

Ulrica Bergström, adminstratör

Elin Ekberg, administratör
Utlägg, friskvård, uppehållstillstånd

Christina Magnusson, administratör
Doktorander och forskarutbildningsadministration

Helene Norlin, admininstratör
Doktorander och forskarutbildningsadministration

Sara Mulder, administratör
Registreringsformulär, seminarieverksamhet, diarieföring, arkivering, konferenser och möten, uthyrning av gästrum, expressförsändelser, telefoni, lokaler.
 

Grundutbildning

Nils-Erik Heldin, studierektor

Suzanne Ahlstav Hernandez, kursadminstratör

Sofia Bodare, kurssamordnare

Kristin Peisker, kurssamordnare

Madeleine Saari Byström, kursadministratör

Louise Wåhlin, kursadminstratör
 

Samordning och kommunikation

Kerstin Henriksson, projektkoord.
Intern och extern kommunikation, webb, hjälp vid bidragsansökningar.