IGP:s administration

Ekonomi

Birgitta Gustafsson, ekonomisamordnare
Ekonomisk samordning, övergripande ekonomifrågor

Martin Andersson, ekonomiadm.
Ekonomi för forskargrupperna Enblad, Nygren, Glimelius, B Johansson, Ullenhag, Holmfeldt, Jernberg Wiklund, Hellström, Ahnesjö, Nestor, Stenerlöw, Tolmachev

Anna Backeryd Lindström, ekonom
Ekonomi för forskargrupperna Korsgren, Mangsbo, B Nilsson, Magnusson, Rönnelid, Essand, Loskog, Landegren, Kamali-Moghaddam

Jenny Djerf, ekonom
Ekonomi för forskargrupperna Chugunova, Forsberg Nilsson, Nelander, Swartling, Uhrbom, B Westermark, Allen, Bondeson, Dahl, den Hoed, Dumanski, Feuk, Forsberg, Gyllensten, Å Johansson, Pettersson, Wadelius, Åkerud

Ulf Dohlmar, ekonom
Ekonomi för forskargrupperna Sjöblom, Rosenquist Brandell

Katarina Israelsson, ekonomiadm.
Ekonomi för forskargrupperna Betsholtz, Dejana, Mäkinen, Claesson-Welsh, Dimberg, Jeansson, Bentley, Ulvmar

Tuulikki Simu, ekonomiadm.
Övergripande EU-projekt samt ekonomi för forskargrupperna Amini, Pontén, Micke, Botling, Alafuzoff, P Westermark

Ulla Steimer, ekonomiadm.
Resepolicy, reseräkningar, stipendier vid IGP, anläggningsregistret, inventering, ekonomi för SciLife-faciliteter och Bejierlaboratoriet.
 

Personal

Camilla Nilsson, personalsamordnare
Personaladministration; tjänsteutlysningar, ledigheter, försäkringar

Elin Ekberg, administratör
Utlägg, friskvård, uppehållstillstånd

Christina Magnusson, administratör
Doktorander och forskarutbildningsadministration

Helene Norlin, admininstratör
Doktorander och forskarutbildningsadministration

Sara Mulder, administratör
Registreringsformulär, seminarieverksamhet, diarieföring, arkivering, konferenser och möten, uthyrning av gästrum, expressförsändelser, telefoni, lokaler.
 

Grundutbildning

Nils-Erik Heldin, utbildn.ledare
Övergripande ansvar för institutionens grundutbildning.

Suzanne Ahlstav Hernandez, kursadm.
Administration av masterprogrammen; registrering och resultatrapportering av studenter i Uppdok, Studentportalen, lokalbokning.

Sofia Bodare, kurssamordnare
Kurssamordning av institutionens grundutbildningskurser, kursutveckling och uppföljning av kursutvärderingar, marknadsföring, arbete med antagning till masterprogrammen.

Kristin Peisker, kurssamordnare
Kurssamordning av institutionens grundutbildningskurser.

Gunilla Tibbling, kursadm.
Grundutbildningsadministration; student- och kursinformation i Studentportalen; registrering av studenter, resultat och betyg i Uppdok, studieuppföljning. Inläggning av kursplaner och kurstillfällen i SELMA, kurskatalogen och kursvärderingar i KURT.
 

Samordning och kommunikation

Kerstin Henriksson, projektkoord.
Intern och extern kommunikation, webb, hjälp vid bidragsansökningar.