IGP:s administration

Ekonomi

Birgitta Gustafsson, administrativ chef
Ekonomisk samordning, övergripande ekonomifrågor

Martin Andersson, ekonomiadministratör
Ekonomi för forskargrupperna P Westermark, Micke, Botling, Alafuzoff, Amini, HPA, Pontén, Ahnesjö, Nestor, Stenerlöw, Tolmachev, Enblad, Nygren, Glimelius, B Johansson, Ullenhag, Holmfeldt, Jernberg Wiklund, Lindman, Lindskog

Anna Backeryd Lindström, ekonom
Ekonomi för forskargrupperna Korsgren, B Nilsson, Magnusson, Rönnelid, Essand, Loskog, Berglund, Ulvmar, Landegren, Kamali-Moghaddam, Gallant, Nelander

Erik Chvojka, ekonom

Jenny Djerf, ekonom
Ekonomi för forskargrupperna Allen, Bondeson, Dahl, den Hoed, Dumanski, Feuk, Forsberg, Gyllensten, Å Johansson, Pettersson, Wadelius, Åkerud, Åslund, Forsberg Nilsson, Swartling, Uhrbom, B Westermark, Andäng, Vincent

Ulf Dohlmar, ekonom
Ekonomistöd samt ekonomi för SciLife-faciliteter och för forskargrupperna Sjöblom, Rosenquist Brandell, Hellström

Katarina Israelsson, ekonomiadministratör
Ekonomi för forskargrupperna Betsholtz, Dejana, Mäkinen, Claesson-Welsh, Dimberg, Jeansson, Bentley, Koltowska

Annicha Siklo, administratör
Hantering av avtal, leverantörsfakturor

Ulla Steimer, ekonomiadministratör
Resepolicy, stipendier vid IGP, anläggningsregistret, inventering, leverantörsfakturor
 

Personal

Camilla Nilsson, administrativ chef
Personaladministration; tjänsteutlysningar, ledigheter, försäkringar

Ulrica Bergström, adminstratör

Elin Ekberg, administratör
Utlägg, friskvård, uppehållstillstånd

Christina Magnusson, administratör
Doktorander och forskarutbildningsadministration

Helene Norlin, admininstratör
Doktorander och forskarutbildningsadministration

Sara Mulder, administratör
Registreringsformulär, seminarieverksamhet, diarieföring, arkivering, konferenser och möten, uthyrning av gästrum, expressförsändelser, telefoni, lokaler.
 

Grundutbildning

Nils-Erik Heldin, studierektor

Suzanne Ahlstav Hernandez, kursadminstratör

Sofia Bodare, kurssamordnare

Katarina Larsson, kursadminstratör

Kristin Peisker, kurssamordnare

Gunilla Tibbling, kursadminstratör

Louise Wåhlin, kursadminstratör
 

Samordning och kommunikation

Kerstin Henriksson, projektkoord.
Intern och extern kommunikation, webb, hjälp vid bidragsansökningar.