Förbättrad behandling av hjärntumör med modifierat virus

2017-12-15

Ett nytt sätt att behandla cancer är att använda så kallade onkolytiska virus som infekterar tumörcellerna och förökar sig inuti dem tills de brister. I en ny studie från IGP har Di Yu och hans medarbetare genetiskt modifierat ett onkolytiskt virus för att öka dess förmåga att döda tumörceller. Resultaten är ett viktigt steg mot att utveckla onkolytiska virus för behandling av allvarliga hjärntumörer.

Onkolytiska Semliki Forest-virus (SFV) har utvecklats som en lovande kandidat för att behandla allvarliga hjärntumörer. SFV infekterar naturligt hjärnceller och ger hjärninflammation. För att använda SFV som onkolotyiskt virus mot hjärntumörer har modifierade versioner tagits fram som bara infekterar hjärntumörceller och inte friska hjärnceller. Men virusets förmåga att döda cancercellerna begränsas av att de virusinfekterade cellerna producerar interferon, en substans som fungerar som anti-virusmedel.

I den aktuella studien hade IGP-forskarna som mål att neutralisera interferon-responsen för att öka Semliki Forest-virusets dödande förmåga. För att göra det satte de in en gen i virusets arvsmassa som ger upphov till proteinet B18R.

– Tanken var att B18R ska förhindra anti-virusresponsen som orsakas av interferon. Vi studerade effekten av det modifierade SFV-B18R-viruset på odlade glioblastomceller och såg en ökning av både den dödande förmågan och av virusspridning jämfört med SFV utan B18R, säger Tina Sarén, doktorand vid IGP och förstaförfattare till studien.

Liknande resultat erhölls då forskarna undersökte effekten av det modifierade viruset i en musmodell för glioblastom. Efter behandling med SFV-B18R-virus minskade tumörtillväxten jämfört med tumörer i möss som behandlats med SFV utan B18R.

– Vår studie stöder tidigare fynd att SFV är en bra kandidat för att behandla glioblastom och genom att modifiera viruset har vi kommit ett steg närmare att kunna använda det som immunterapi vid glioblastom, säger Di Yu som lett studien.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Molecular Therapy – Oncolytics
 

Mer information:
Artikel i Molecular Therapy – Oncolytics
Di Yus forskning i Magnus Essands grupp