Forskare kartlägger trender i läkemedelsutveckling

2017-11-01

En tredjedel av alla läkemedel verkar på samma typ av signalmolekyl i cellerna, så kallade G-proteinkopplade receptorer (GPCR). En ny, heltäckande analys av sådana GPCR-riktade läkemedel visar på en trend att läkemedlen riktas mot ett allt större antal receptorer och på en snabb utveckling inom sjukdomar som Alzheimers sjukdom, fetma, astma och diabetes. Studien har nyligen publicerats i den ansedda tidskriften Nature Reviews Drug Discovery.

Inom läkemedelsområdet är GPCR de mest använda receptorerna i kroppen. De är tillgängliga på cellernas yta och en tredjedel av alla godkända läkemedel verkar genom att interagera med GPCR på cellytan.

I ett samarbete mellan Köpenhamns universitet och Uppsala universitet, där Mathias Rask-Andersen vid IGP har medverkat, har forskarna gått igenom alla GPCR-riktade läkemedel som finns på marknaden och motsvarande substanser som ingår i kliniska prövningar. Genom att jämföra dessa såg de en trend att läkemedlen som riktar sig mot GPCR har allt fler målmolekyler och att nya vetenskapliga principer används för att finjustera deras effekt. De nya GPCR-riktade läkemedlen blir mer komplexa och interagerar mer specifikt med sina målmolekyler vilket leder till färre biverkningar.

Fokus på Alzheimers sjukdom, fetma och diabetes

Analysen visade att flera kliniska prövningar av substanser riktade mot GPCR görs inom sjukdomsområden som Alzheimers sjukdom och fetma, för vilka det för närvarande finns mycket få godkända läkemedel på marknaden. Det fanns också många kliniska prövningar kopplade till astma, diabetes och cancer. Alla prövningar kommer inte att leda till färdiga läkemedel men resultatet av analysen ger en bra uppfattning om var fokus ligger inom utvecklingen av läkemedel riktade mot GPCR.

Studien har letts av David Gloriam och Alexander Hauser vid Köpenhamns universitet. Medverkande vid Uppsala universitet var Mathias Rask-Andersen vid IGP samt Helgi Schiöth och Misty Atwood vid institutionen för neurovetenskap.


Mer information:
Pressmeddelande från Köpenhamns universitet, med länk till artikeln
Mathias Rask-Andersens forskning i Åsa Johanssons grupp