Världsunik patologiatlas öppnar för utveckling av individuell cancerbehandling

2017-08-30

Nu lanseras en unik patologiatlas som görs tillgänglig för forskare över hela världen. Den kartlägger cancerrelaterade gener och öppnar en ny väg mot individanpassad cancerbehandling.

Atlasen utvecklas inom HPA-projektet vid IGP och SciLifeLab, KTH, och innehåller analyser av data från 8 000 patienter och fem miljoner patologibaserade bilder. Det täcker in alla humana gener involverade i alla vanliga cancerformer (17 olika cancer) och visar konsekvenserna av deras respektive proteinnivåer för patientöverlevnad. Analysen möjliggör skräddarsydda genetiska modeller för att identifiera nyckelgener som är involverade i tumörtillväxten.
 

Mer information:
Forskningsnyhet Uppsala universitet
Patologiatlasen
HPA-projektet vid IGP
Artikel i Science om atlasen