Immunceller gynnar cancermetastaser i hjärnan

2017-07-03

Cancerpatienter som får metastaser i hjärnan har oftast mycket dålig prognos. En ny studie från IGP visar att mastceller, en sorts immunceller, förekommer i hjärnmetastaser och att de producerar substanser som gynnar utvecklingen av metastaserna. Resultaten visar på att mastceller skulle kunna användas som mål för nya behandlingar av metastaser i hjärnan.

Trots att behandlingen av cancer har förbättrats mycket på senare tid är det fortfarande svårt att behandla sjukdomen om den har spritt sig. Metastaser i hjärnan är relativt vanligt, framför allt vid lung- och bröstcancer, och dessa patienter har en mycket dålig prognos. En svårighet med att behandla hjärnmetastaser är den så kallade blod-hjärnbarriären som förhindrar att t.ex. cellgifter som transporteras med blodet når hjärnvävnaden.

En strategi för att komma åt hjärnmetastaser skulle kunna vara att utnyttja de immunceller som ansamlas och skapar en inflammatorisk mikromiljö i tumören. Denna mikromiljö kan antingen stimulera eller hämma tumörutvecklingen beroende på vilka immunceller som finns där och vilka stimulerande eller hämmande substanser dessa celler producerar.

I den aktuella studien såg IGP-forskarna att immunceller som kallas mastceller ansamlas i hjärnmetastaser där de bidrar till en mikromiljö som gynnar utvecklingen av metastaserna.

– Vi undersökte hjärnmetastasvävnad från en stor grupp patienter med olika primärtumör, till exempel lung‑, bröst-, prostata- eller äggstockscancer. I nästan alla fanns det mastceller och antalet var störst i vävnader där den ursprungliga tumören satt i lunga, bröst eller njure, säger Elena Chugunova som lett studien.

När mastceller odlades tillsammans med hjärnmetastasceller såg forskarna att mastcellerna stimulerade hjärnmetastascellerna så att de växte snabbare. Hjärnmetastascellerna fick också vissa stamcellsliknande egenskaper, så som en ökad förmåga till självförnyelse.

– Hjärnmetastascellerna frodades alltså tillsammans med mastcellerna, något som verkar bero på substanser som mastcellerna producerar. När cellerna odlades tillsammans aktiverades ett stort antal gener i hjärnmetastascellerna. En del av dessa gener ger upphov till tillväxtfaktorer och andra ämnen som gynnar hjärnmetastaserna genom att stimulera celltillväxt och anläggning av nya blodkärl samt bidra till ackumulering av immunhämmande celler, säger Elena Chugunova.

Eftersom mastcellerna kan ansamlas i hjärnmetastaser betyder det att de kan komma över blod-hjärnbarriären. De skulle därför kunna användas för riktad behandling av hjärnmetastaser genom att leverera immunstimulerade eller tumörhämmande faktorer till metastaserna. Men då måste mastcellernas aktivering av hjärnmetastascellerna förhindras så att deras metastaserande egenskaper inte stimuleras.

Den aktuella studien visar att det är angeläget med ytterligare karaktärisering av mastcellernas påverkan på hjärnmetastaser, som skulle kunna användas för utveckling av nya behandlingsstrategier.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Oncology.
 

Mer information:
Artikel i Frontiers in Oncology
Elena Chugunovas forskning