Immunceller minskar tillväxten av hjärntumörceller

2017-06-15

På senare tid har det blivit alltmer tydligt att immunceller har stor betydelse för tumörers tillväxt och spridning. Elena Chugunova och hennes medarbetare vid IGP har studerat immunceller som kallas mastceller och upptäckt att substanser från dessa celler kan minska tillväxten av hjärntumörceller. Forskarna har också undersökt mekanismen för hur denna reglering går till, något som skulle kunna användas för att utveckla ny behandling för patienter med hjärntumörer.

Hjärntumörformen gliom är mycket svår att behandla. Det beror bland annat på att tumören växer till på ett mycket invasivt sätt så att den är svår att operera. Dessutom finns det så kallade cancerstamceller i tumören. Det är relativt outvecklade celler som kan klara sig när cellgifter slår ut de mer utvecklade tumörcellerna, för att sedan börja växa till och bilda en ny tumör.

I en gliomtumör finns också flera sorters immunceller som kan påverka tumörutvecklingen men det är fortfarande oklart om de bidrar till att öka eller minska tillväxten. Mastceller är en sådan typ av immuncell och i den aktuella studien har forskarna undersökt kommunikationen mellan mastceller och gliomceller. En första observation var att substanser som produceras av gliomceller stimulerade mastcellerna att bilda en rad faktorer som är inblandade i tumörutveckling.

– I nästa steg behandlade vi gliomceller med odlingsmedium från sådana stimulerade mastceller, som alltså innehåller dessa faktorer, och vi såg att både gliomcellernas tillväxt och överlevnad och förmåga att förflytta sig minskade. Dessutom minskade gliomcellernas ”stamcellsegenskaper” och de fortsatte att utvecklas till mer differentierade celler. Allt detta är förändringar som minskar gliomcellernas förmåga att bilda tumörer, säger Elena Chugunova.

Forskarna gick vidare för att ta reda på vilken mekanism som kunde vara inblandad i mastcellernas reglering av gliomcellerna. De identifierade en möjlig signalväg som kan förklara varför gliomcellernas tillväxt och stamcellsegenskaper minskar då de utsätts för substanser från mastceller.

– Våra resultat visar på möjligheten att utveckla en ny immunterapi mot gliom, där substanser från mastceller hämmar denna signalväg. En kombination av sådan immunterapi, cellgifter och lokal strålbehandling skulle kunna aktivera och stimulera en anti-tumörrespons hos patienter som ger bättre förutsättningar till en individuellt anpassad behandling, säger Elena Chugunova.

Resultaten har publicerats i tidskriften Cellular Signalling.
 

Mer information:
Artikel i Cellular Signalling
Elena Chugunovas forskning