Virus testas för behandling av bukspottkörtelcancer

2017-06-07

Cancer i bukspottkörteln är en av de allvarligaste cancerformerna och överlevnaden är bara cirka ett år även om sjukdomen upptäcks tidigt och trots behandling med kirurgi och cellgifter. I en nyligen publicerad studie från IGP visar forskarna att en ny variant av immunstimulerande virusterapi kan döda cancerceller, stimulera immunceller och påverka tumörens mikromiljö. Kliniska studier av virusets effekt på patienter med bukspottkörtelcancer pågår.

En anledning till att nuvarande behandlingar av bukspottkörtelcancer inte fungerar så bra kan vara att tumören består att många olika celler, förutom själva cancercellerna. Dessa så kallade stromaceller skapar en mikromiljö i tumören som bidrar till cancercellernas tillväxt och spridning samt blockerar cellgifter och immunceller från att komma åt cancercellerna.

Immunstimulerande virusterapi är en ny lovande strategi för att behandla cancer. Med denna metod injiceras virus i tumören där de förökar sig inuti cancerceller tills de spräcks. Virusen är också genetiskt modifierade så att de har en immunstimulerande effekt vilket innebär att de bildar substanser som lockar till sig olika sorters immunceller och stimulerar dem att angripa cancercellerna.

I den aktuella studien har forskarna testat det immunstimulerande viruset LOAd703, som utvecklats vid IGP tillsammans med företaget Lokon Pharma i Uppsala, för att se vilken effekt det har på cancerceller.

– Vi infekterade odlade bukspottkörtelcancerceller och såg att cellerna dog inom 72 timmar. Vi injicerade också virus i tumörer hos möss som uppkommit från humana bukspottkörtelcancerceller. Om injektionen gjordes i små tumörer hindrades tumörens tillväxt helt och även i större tumörer såg vi en minskad tumörtillväxt, säger Angelica Loskog som lett studien.

När viruset injiceras i en tumör kommer det att infektera inte bara cancercellerna utan även tumörens stromaceller. Viruset kan inte föröka sig i stromacellerna men väl producera substanser som reglerar dessa celler och därmed tumörens mikromiljö.

– Stromaceller producerar en rad ämnen som stimulerar celldelning och medverkar i spridningen av cancercellerna. Det är därför mikromiljön har så stor betydelse för tumörutvecklingen. När vi infekterade stromaceller med LOAd703 minskade produktionen av flera av dessa ämnen. Det verkar alltså som att viruset kan påverka mikromiljön, kanske även så att konventionell behandling kan fungera bättre, säger Emma Eriksson, medarbetare i Angelica Loskog’s forskargrupp.

Forskarna såg också att infektion med LOAd703 ledde till ökad produktion av substanser som stimulerar immunceller, både i stromaceller och cancerceller. Sammantaget visar resultaten att injektion av LOAd703 både har en tumördödande och immunstimulerande effekt samt påverkar tumörens mikromiljö. Men effekten kan se annorlunda ut i en växande tumör jämfört med i odlade celler och i möss och mekanismerna behöver bekräftas också i människa.

– Vi har inlett en klinisk studie tillsammans med vår samarbetspartner Baylor College of Medicine och en annan startar i Uppsala till hösten 2017 under ledning av Gustav Ullenhag vid Akademiska sjukhuset. Studien i Sverige kommer att inkludera olika cancerformer eftersom viruset inte är specifikt för just cancer i bukspottkörteln. I de kliniska prövningarna undersöker vi säkerheten och effekten av upprepade injektioner av LOAd703 i tumören, kombinerat med standardbehandling. På sikt hoppas vi att våra resultat ske leda till bättre överlevnad för bland annat patienter med cancer i bukspottkörteln, säger Angelica Loskog.

Det prekliniska arbetet har skett i samarbete med forskare i Barcelona samt företagen Lokon Pharma och Immuneed i Uppsala. Resultaten har publicerats i tidskriften Clinical Cancer Research.
 

Mer information:
Artikel i Clinical Cancer Research
Angelica Loskogs forskning