Känslig proteinanalys avslöjar exosomers ursprung

2017-02-01

Små bubblor som utsöndras från celler, så kallade exosomer, skulle kunna fungera som biomarkörer för att upptäcka sjukdomar. Forskare vid IGP har använt en mycket känslig analysmetod för att ta reda på hur exosomer från olika vävnader i kroppen skiljer sig åt. Utifrån denna undersökning kan exosomer från olika organ identifieras, för att ställa rätt diagnos och utvärdera sjukdomsförlopp.   

Exosomer är små membranklädda bubblor som släpps ut från olika vävnader och som kan påvisas i kroppsvätskor såsom blod eller urin. När de bildas följer det med proteiner från cellen de kommer ifrån. Genom att ta prov från kroppsvätskor kan exosomerna och deras proteiner undersökas för att fungera som indikatorer, så kallade biomarkörer, för sjukdomar som cancer i de vävnader exosomerna kommer från.

Eftersom exosomerna är så små rör det sig om mycket små mängder protein. Det behövs alltså en extremt känslig metod för att analysera deras proteiner så att man kan se varifrån i kroppen de kommer. I den aktuella studien har forskarna använt den högkänsliga PEA-tekniken (proximity extension assay), utvecklad i Uppsala, för att undersöka exosomernas uppsättningar av proteiner.

– Med hjälp av PEA-tekniken kunde vi visa att exosomernas proteinmönster gör det möjligt att se i vilka celler och vävnader de har sitt ursprung, säger Masood Kamali-Moghaddam som har lett studien.

Forskarna isolerade bland annat exosomer från bröstmjölk och sädesvätska. Det visade sig att exosomerna från bröstmjölk hade flera proteiner gemensamma med odlade bröstkörtelceller och att proteinerna i exosomerna från sädesvätska överensstämde med odlade prostatacellers. Det innebär att proteinanalyser av exosomer från kroppsvätskor kan avslöja vilka vävnader de ursprungligen kommit från.

– Förutom att PEA-tekniken är väldigt känslig så har den fördelen att många proteiner kan analyseras samtidigt i mycket små mängder prov. Vi anpassar nu tekniken för att kunna identifiera och räkna exosomer från olika vävnader vilket kan möjliggöra effektiva, icke-invasiva strategier för tidig diagnostik av sjukdomar, säger Masood Kamali-Moghaddam.

Studien har publicerats online i tidskriften Molecular & cellular proteomics.
 

Mer information:
Artikel i Molecular & cellular proteomics
Masood Kamali-Moghaddams forskning